Sim Năm Sinh 2011

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0792.150.111 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Mobifone 079.222.0111 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 0372.17.12.11 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Viettel 0972.23.07.11 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 0358.44.2011 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 0356.70.2011 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Viettel 0372.11.2011 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Viettel 0989.22.07.11 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 0378.10.10.11 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 0985.24.03.11 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 0984.13.02.11 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Viettel 0982.27.02.11 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Viettel 0979.30.04.11 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Viettel 0972.28.07.11 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Viettel 0962.16.08.11 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Viettel 0985.25.06.11 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Viettel 0966.24.08.11 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Viettel 0984.24.08.11 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Viettel 0389.31.03.11 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 0966.02.06.11 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 0334.35.2011 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Viettel 0987.01.04.11 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Viettel 0342.44.2011 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Viettel 0985.26.06.11 960.000 Sim năm sinh Đặt mua