Sim Năm Sinh 2016

Xem thêm danh sách +888 Sim Năm Sinh 2016 giảm giá đến 50% chỉ có tại https://khosim.com/sim-nam-sinh-2016

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0979.07.08.16 449.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 0396.46.2016 540.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 0334.30.2016 540.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Viettel 0372.90.2016 540.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 0377.46.2016 540.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 0375.01.2016 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Viettel 0967.21.08.16 449.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Viettel 0354.91.2016 540.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 0377.41.2016 540.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 0378.80.2016 540.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 0368.49.2016 540.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Viettel 0964.14.11.16 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Viettel 0975.24.12.16 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Viettel 0363.74.2016 650.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Viettel 0352.58.2016 540.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Viettel 0329.63.2016 540.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Viettel 0332.80.2016 540.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Viettel 0332.71.2016 540.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Viettel 0354.35.2016 540.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 0972.14.12.16 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 0334.87.2016 540.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Viettel 0329.56.2016 540.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Viettel 0377.78.2016 540.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Viettel 0398.34.2016 540.000 Sim năm sinh Đặt mua