Sim Năm Sinh 2018

Xem thêm danh sách +888 Sim Năm Sinh 2018 giảm giá đến 50% chỉ có tại https://khosim.com/sim-nam-sinh-2018

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0703.110.118 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 0988.30.10.18 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 0387.52.2018 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Viettel 0962.28.09.18 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 0387.03.11.18 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 0965.26.03.18 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Viettel 0397.08.11.18 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Viettel 0335.11.12.18 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 0974.29.04.18 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 0964.07.02.18 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 0358.15.2018 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Viettel 0972.27.10.18 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Viettel 0365.15.2018 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Viettel 0966.22.03.18 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Viettel 0973.14.06.18 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Viettel 0333.06.2018 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Viettel 0975.14.02.18 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Viettel 0965.20.06.18 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Viettel 0964.07.01.18 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 0347.44.2018 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 0982.03.10.18 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Viettel 0357.08.01.18 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Viettel 0399.08.10.18 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Viettel 0964.24.05.18 960.000 Sim năm sinh Đặt mua