Sim Năm Sinh 2020

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 078.666.2020 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Mobifone 078.333.2020 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Mobifone 079.345.2020 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Mobifone 079.444.2020 1.150.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Mobifone 078.345.2020 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 0866.12.07.20 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Viettel 0965.20.02.20 4.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Viettel 0966.20.02.20 4.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 0981.02.02.20 5.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 0972.20.02.20 4.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 0987.02.02.20 5.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Viettel 0965.02.02.20 5.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Vinaphone 0847.22.02.20 3.370.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Viettel 0377.02.2020 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Mobifone 0938.27.20.20 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Vinaphone 0835.20.08.20 740.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Viettel 0399.94.2020 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Viettel 0362.59.2020 740.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Mobifone 0937.22.20.20 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 0364.15.2020 740.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Vinaphone 0912.30.05.20 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Mobifone 0778.96.2020 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Viettel 0389.44.2020 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Viettel 0387.33.2020 980.000 Sim năm sinh Đặt mua