Sim Ngũ Quý 2 Đầu Số 03

SỐ SIM GIÁ BÁN MẠNG ĐẶT MUA
035.28.22222 112.000.000 Viettel Đặt mua
03827.22222 99.000.000 Viettel Đặt mua
035.2222222 1.050.000.000 Viettel Đặt mua
0338.222.222 390.000.000 Viettel Đặt mua
0385.222.222 368.000.000 Viettel Đặt mua
0355.222222 400.000.000 Viettel Đặt mua
034.30.22222 75.000.000 Viettel Đặt mua
0396.222222 389.000.000 Viettel Đặt mua
0343.222222 333.000.000 Viettel Đặt mua
0399.222.222 479.000.000 Viettel Đặt mua