Sim Ngũ Quý 3 Đầu Số 08

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 0855.333333 535.000.000 Sim lục quý Đặt mua
2 Vinaphone 0839.333333 1.500.000.000 Sim lục quý Đặt mua
3 iTelecom 08768.33333 139.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
4 iTelecom 08765.33333 109.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
5 Vinaphone 08380.33333 139.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
6 Vinaphone 0827.333333 680.000.000 Sim lục quý Đặt mua
7 Vinaphone 0847.333333 650.000.000 Sim lục quý Đặt mua
8 Vinaphone 08889.33333 360.350.000 Sim ngũ quý Đặt mua
9 Vinaphone 08338.33333 399.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
10 Vinaphone 08.222.33333 444.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
11 iTelecom 08795.33333 114.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
12 Viettel 08.666.33333 389.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
13 Vinaphone 08351.33333 136.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
14 Viettel 086.80.33333 135.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
15 Vinaphone 0889.333333 664.000.000 Sim lục quý Đặt mua
16 iTelecom 08769.33333 109.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
17 iTelecom 08.767.33333 106.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
18 Vinaphone 08524.33333 97.600.000 Sim ngũ quý Đặt mua
19 iTelecom 08796.33333 112.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
20 iTelecom 08785.33333 118.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
21 Vinaphone 081.35.33333 120.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
22 Vinaphone 08.33133333 200.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
23 Viettel 086.99.33333 245.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
24 iTelecom 08764.33333 71.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua