Sim Ngũ Quý Giữa Viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0985.88888.4 46.000.000 Sim ngũ quý giữa Đặt mua
2 Viettel 0987.88888.4 47.000.000 Sim ngũ quý giữa Đặt mua
3 Viettel 08.66666.044 8.850.000 Sim ngũ quý giữa Đặt mua
4 Viettel 08.66666.437 8.890.000 Sim ngũ quý giữa Đặt mua
5 Viettel 08.66666.731 8.890.000 Sim ngũ quý giữa Đặt mua
6 Viettel 08.66666.465 8.890.000 Sim ngũ quý giữa Đặt mua
7 Viettel 08.66666.735 8.850.000 Sim ngũ quý giữa Đặt mua
8 Viettel 08.66666.073 8.850.000 Sim ngũ quý giữa Đặt mua
9 Viettel 08.66666.498 8.890.000 Sim ngũ quý giữa Đặt mua
10 Viettel 08.66666.473 8.890.000 Sim ngũ quý giữa Đặt mua
11 Viettel 08.66666.296 15.800.000 Sim ngũ quý giữa Đặt mua
12 Viettel 08.66666.502 8.850.000 Sim ngũ quý giữa Đặt mua
13 Viettel 08.66666.201 8.750.000 Sim ngũ quý giữa Đặt mua
14 Viettel 08.66666.704 8.890.000 Sim ngũ quý giữa Đặt mua
15 Viettel 08.66666.709 8.890.000 Sim ngũ quý giữa Đặt mua
16 Viettel 08.66666.303 13.100.000 Sim ngũ quý giữa Đặt mua
17 Viettel 08.66666.183 13.100.000 Sim ngũ quý giữa Đặt mua
18 Viettel 08.66666.041 8.790.000 Sim ngũ quý giữa Đặt mua
19 Viettel 08.66666.463 8.850.000 Sim ngũ quý giữa Đặt mua
20 Viettel 08.66666.497 8.850.000 Sim ngũ quý giữa Đặt mua
21 Viettel 08.66666.970 8.850.000 Sim ngũ quý giữa Đặt mua
22 Viettel 08.66666.407 8.890.000 Sim ngũ quý giữa Đặt mua
23 Viettel 08.66666.243 8.750.000 Sim ngũ quý giữa Đặt mua
24 Viettel 08.66666.913 8.890.000 Sim ngũ quý giữa Đặt mua