Sim Số Đối Viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0386.358.853 960.000 Sim đối Đặt mua
2 Viettel 0338.625.526 960.000 Sim đối Đặt mua
3 Viettel 0385.238.832 960.000 Sim đối Đặt mua
4 Viettel 0389.328.823 960.000 Sim đối Đặt mua
5 Viettel 0352.192.291 960.000 Sim đối Đặt mua
6 Viettel 0356.192.291 960.000 Sim đối Đặt mua
7 Viettel 0356.125.521 960.000 Sim đối Đặt mua
8 Viettel 0386.271.172 960.000 Sim đối Đặt mua
9 Viettel 0988.599995 83.000.000 Sim đối Đặt mua
10 Viettel 0982.922229 68.000.000 Sim đối Đặt mua
11 Viettel 0393.795.597 1.100.000 Sim đối Đặt mua
12 Viettel 0986.608.806 18.000.000 Sim đối Đặt mua
13 Viettel 0392.302.203 1.100.000 Sim đối Đặt mua
14 Viettel 0393.298.892 1.330.000 Sim đối Đặt mua
15 Viettel 0985.754.457 1.180.000 Sim đối Đặt mua
16 Viettel 0985.714.417 1.180.000 Sim đối Đặt mua
17 Viettel 0985.749.947 1.180.000 Sim đối Đặt mua
18 Viettel 0348.246.642 1.330.000 Sim đối Đặt mua
19 Viettel 0389.567.765 1.330.000 Sim đối Đặt mua
20 Viettel 0379.453.354 1.330.000 Sim đối Đặt mua
21 Viettel 0356.795.597 1.330.000 Sim đối Đặt mua
22 Viettel 0397.018.810 1.330.000 Sim đối Đặt mua
23 Viettel 0362.850.058 1.330.000 Sim đối Đặt mua
24 Viettel 0985.746.647 1.180.000 Sim đối Đặt mua