Sim Tiếp Kép Viettel

Xem thêm danh sách +888 Sim Tiếp Kép Viettel giảm giá đến 50% chỉ có tại https://khosim.com/sim-tiep-kep-viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0347.33.34.35 5.800.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
2 Viettel 0347.24.25.26 5.800.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
3 Viettel 0347.21.22.23 5.800.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
4 Viettel 0347.22.23.24 5.800.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
5 Viettel 0961.41.42.43 15.000.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
6 Viettel 0977.26.27.28 79.000.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
7 Viettel 0971.47.48.49 29.000.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
8 Viettel 0963.94.95.96 29.000.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
9 Viettel 0961.50.51.52 36.000.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
10 Viettel 0963.26.27.28 39.000.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
11 Viettel 0365.23.24.25 8.820.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
12 Viettel 0374.34.35.36 5.560.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
13 Viettel 0983.52.53.54 19.800.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
14 Viettel 0363.32.33.34 9.000.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
15 Viettel 0369.43.44.45 6.210.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
16 Viettel 0377.16.17.18 13.000.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
17 Viettel 0345.73.74.75 21.200.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
18 Viettel 0365.40.41.42 6.300.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
19 Viettel 0345.53.54.55 23.000.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
20 Viettel 0356.30.31.32 18.300.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
21 Viettel 0342.85.86.87 5.000.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
22 Viettel 0394.30.31.32 3.690.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
23 Viettel 0868.25.26.27 22.000.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
24 Viettel 0327.83.84.85 6.290.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua