Sim Tự Chọn

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0365.603.608 550.000 Sim tự chọn Đặt mua
2 Viettel 0355.787.727 650.000 Sim tự chọn Đặt mua
3 Viettel 0332.77.15.77 550.000 Sim tự chọn Đặt mua
4 Viettel 0384.345.062 300.000 Sim tự chọn Đặt mua
5 Viettel 0989.478.001 550.000 Sim tự chọn Đặt mua
6 Viettel 097.2020.541 400.000 Sim tự chọn Đặt mua
7 Viettel 0329.613.288 300.000 Sim tự chọn Đặt mua
8 Viettel 0382.088.066 750.000 Sim tự chọn Đặt mua
9 Viettel 0357.014.414 450.000 Sim tự chọn Đặt mua
10 Viettel 0962.820.157 400.000 Sim tự chọn Đặt mua
11 Viettel 0964.589.774 400.000 Sim tự chọn Đặt mua
12 Viettel 0962.318.967 400.000 Sim tự chọn Đặt mua
13 Viettel 0979.1217.01 450.000 Sim tự chọn Đặt mua
14 Viettel 0968.235.294 400.000 Sim tự chọn Đặt mua
15 Viettel 0971.623.961 400.000 Sim tự chọn Đặt mua
16 Viettel 0392.894.896 550.000 Sim tự chọn Đặt mua
17 Viettel 0973.268.249 400.000 Sim tự chọn Đặt mua
18 Viettel 0332.592.347 300.000 Sim tự chọn Đặt mua
19 Viettel 0332.804.589 300.000 Sim tự chọn Đặt mua
20 Viettel 0972.858.442 550.000 Sim tự chọn Đặt mua
21 Viettel 096.2244.275 550.000 Sim tự chọn Đặt mua
22 Viettel 0373.515.015 450.000 Sim tự chọn Đặt mua
23 Viettel 0963.039.474 400.000 Sim tự chọn Đặt mua
24 Viettel 0964.896.014 400.000 Sim tự chọn Đặt mua