Sim Tứ Quý 0 Đầu Số 08

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 08469.00000 36.800.000 Sim ngũ quý Đặt mua
2 Mobifone 0899.27.0000 12.500.000 Sim tứ quý Đặt mua
3 Vinaphone 0816.31.0000 10.000.000 Sim tứ quý Đặt mua
4 Vinaphone 0817.16.0000 8.000.000 Sim tứ quý Đặt mua
5 Vinaphone 0853.92.0000 8.000.000 Sim tứ quý Đặt mua
6 Vinaphone 0844.64.0000 7.000.000 Sim tứ quý Đặt mua
7 Vinaphone 0819.46.0000 7.000.000 Sim tứ quý Đặt mua
8 Vinaphone 0827.96.0000 8.000.000 Sim tứ quý Đặt mua
9 Vinaphone 0824.29.0000 8.000.000 Sim tứ quý Đặt mua
10 Mobifone 0899.54.0000 8.300.000 Sim tứ quý Đặt mua
11 Vinaphone 0839.39.0000 139.000.000 Sim tứ quý Đặt mua
12 Vinaphone 0833.33.0000 380.000.000 Sim tứ quý Đặt mua
13 Vinaphone 08149.00000 25.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
14 iTelecom 08786.00000 45.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
15 Vinaphone 08427.00000 25.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
16 Vinaphone 08146.00000 25.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
17 iTelecom 0879.93.0000 25.000.000 Sim tứ quý Đặt mua
18 iTelecom 0878.08.0000 29.000.000 Sim tứ quý Đặt mua
19 iTelecom 0877.22.0000 19.000.000 Sim tứ quý Đặt mua
20 Vinaphone 0888.88.0000 800.000.000 Sim tứ quý Đặt mua
21 iTelecom 08767.00000 48.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
22 Viettel 0865.21.0000 13.400.000 Sim tứ quý Đặt mua
23 Vinaphone 0857.02.0000 9.500.000 Sim tứ quý Đặt mua
24 iTelecom 0879.16.0000 19.000.000 Sim tứ quý Đặt mua