Sim Viettel - Trang 2

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
101 0971.12.05.05   2,130,000 1,700,000 30 Viettel Mua sim
102 0961.96.4040   1,500,000 1,200,000 39 Viettel Mua sim
103 0971.19.4040   1,500,000 1,200,000 35 Viettel Mua sim
104 0971773434   2,000,000 1,600,000 45 Viettel Mua sim
105 0961.89.7070   2,000,000 1,600,000 47 Viettel Mua sim
106 0961667070   2,750,000 2,200,000 42 Viettel Mua sim
107 0961.07.00.77   7,130,000 5,700,000 37 Viettel Mua sim
108 0961.91.0505   2,130,000 1,700,000 36 Viettel Mua sim
109 0981.61.0303   2,000,000 1,600,000 31 Viettel Mua sim
110 0981.51.8080   3,630,000 2,900,000 40 Viettel Mua sim
111 0961.18.5151   1,880,000 1,500,000 37 Viettel Mua sim
112 0961.61.3322   5,000,000 4,000,000 33 Viettel Mua sim
113 0961.27.7722   5,000,000 4,000,000 43 Viettel Mua sim
114 0961553131   3,000,000 2,400,000 34 Viettel Mua sim
115 0961.20.2200   4,750,000 3,800,000 22 Viettel Mua sim
116 0971.42.2244   4,750,000 3,800,000 35 Viettel Mua sim
117 0982.46.5544   4,250,000 3,400,000 47 Viettel Mua sim
118 0961.89.1717   2,130,000 1,700,000 49 Viettel Mua sim
119 0981335151   3,750,000 3,000,000 36 Viettel Mua sim
120 0981.01.03.03   5,000,000 4,000,000 25 Viettel Mua sim
121 0971.15.4040   1,500,000 1,200,000 31 Viettel Mua sim
122 0961.16.3131   8,000,000 6,400,000 31 Viettel Mua sim
123 0971.17.11.55   7,130,000 5,700,000 37 Viettel Mua sim
124 096.111.3030   6,000,000 4,800,000 24 Viettel Mua sim
125 0971.12.2244   4,750,000 3,800,000 32 Viettel Mua sim
126 0971.31.2277   2,130,000 1,700,000 39 Viettel Mua sim
127 0981.16.03.03   2,000,000 1,600,000 31 Viettel Mua sim
128 096.181.0303   2,880,000 2,300,000 31 Viettel Mua sim
129 0961775050   2,750,000 2,200,000 40 Viettel Mua sim
130 0961833030   2,130,000 1,700,000 33 Viettel Mua sim
131 0971.23.2200   4,750,000 3,800,000 26 Viettel Mua sim
132 0981.23.6600   5,000,000 4,000,000 35 Viettel Mua sim
133 0961557070   2,750,000 2,200,000 40 Viettel Mua sim
134 0971.15.03.03   2,000,000 1,600,000 29 Viettel Mua sim
135 0987.87.4411   4,250,000 3,400,000 49 Viettel Mua sim
136 0981.21.05.05   2,130,000 1,700,000 31 Viettel Mua sim
137 0971.37.30.30   2,130,000 1,700,000 33 Viettel Mua sim
138 0961.85.0303   2,000,000 1,600,000 35 Viettel Mua sim
139 0961811717   2,130,000 1,700,000 41 Viettel Mua sim
140 0971.91.0202   2,000,000 1,600,000 31 Viettel Mua sim
141 0961990202   3,630,000 2,900,000 38 Viettel Mua sim
142 0981.61.0202   2,000,000 1,600,000 29 Viettel Mua sim
143 0961.16.5050   8,000,000 6,400,000 33 Viettel Mua sim
144 0988.81.81.81   411,000,000 390,000,000 52 Viettel Mua sim
145 0971.17.8484   4,380,000 3,500,000 49 Viettel Mua sim
146 0961.61.7722   5,000,000 4,000,000 41 Viettel Mua sim
147 0971055050   4,380,000 3,500,000 32 Viettel Mua sim
148 0971.15.6655   5,630,000 4,500,000 45 Viettel Mua sim
149 0971.17.3434   6,630,000 5,300,000 39 Viettel Mua sim
150 0971.27.11.55   2,250,000 1,800,000 38 Viettel Mua sim