Sim Viettel - Trang 2

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
101 0981770505   3,500,000 42 Viettel Mua sim
102 0971.14.05.05   1,700,000 32 Viettel Mua sim
103 0971.36.0202   1,600,000 30 Viettel Mua sim
104 0971.60.6600   4,000,000 35 Viettel Mua sim
105 0981.01.03.03   4,000,000 25 Viettel Mua sim
106 0961.18.5151   1,500,000 37 Viettel Mua sim
107 0971.28.5151   1,500,000 39 Viettel Mua sim
108 0971.18.02.02   1,600,000 30 Viettel Mua sim
109 0981.51.0505   1,700,000 34 Viettel Mua sim
110 0982.46.5544   3,400,000 47 Viettel Mua sim
111 0961.89.7070   1,600,000 47 Viettel Mua sim
112 0971.35.31.31   2,400,000 33 Viettel Mua sim
113 0961.02.2200   3,800,000 22 Viettel Mua sim
114 0971.20.50.50   3,400,000 29 Viettel Mua sim
115 0961.85.4040   1,200,000 37 Viettel Mua sim
116 0981.31.8080   2,900,000 38 Viettel Mua sim
117 0961.86.5050   2,200,000 40 Viettel Mua sim
118 0971.19.03.03   1,600,000 33 Viettel Mua sim
119 0971.17.2525   7,900,000 39 Viettel Mua sim
120 0971.17.5050   6,400,000 35 Viettel Mua sim
121 0961.51.0606   1,700,000 34 Viettel Mua sim
122 0971.51.1155   5,700,000 35 Viettel Mua sim
123 0961.16.7070   7,900,000 37 Viettel Mua sim
124 0971.17.2200   3,800,000 29 Viettel Mua sim
125 0971.23.00.77   5,700,000 36 Viettel Mua sim
126 0981.61.3030   2,900,000 31 Viettel Mua sim
127 0981.31.30.30   2,900,000 28 Viettel Mua sim
128 0971993131   2,400,000 43 Viettel Mua sim
129 0981773131   2,400,000 40 Viettel Mua sim
130 0961.23.2277   5,700,000 39 Viettel Mua sim
131 0961.83.4040   1,200,000 35 Viettel Mua sim
132 0961.80.50.50   3,400,000 34 Viettel Mua sim
133 09.6116.6464   4,000,000 43 Viettel Mua sim
134 0971.16.05.05   1,700,000 34 Viettel Mua sim
135 0961.23.8484   3,500,000 45 Viettel Mua sim
136 0961.51.0202   1,700,000 26 Viettel Mua sim
137 0971.20.2200   3,800,000 23 Viettel Mua sim
138 0961.11.03.03   4,500,000 24 Viettel Mua sim
139 0981553131   2,400,000 36 Viettel Mua sim
140 0987.87.4411   3,400,000 49 Viettel Mua sim
141 0971.06.6600   4,000,000 35 Viettel Mua sim
142 0971.91.0303   1,600,000 33 Viettel Mua sim
143 0981.18.7070   7,900,000 41 Viettel Mua sim
144 0961.71.3030   1,700,000 30 Viettel Mua sim
145 0989.69.4411   3,400,000 51 Viettel Mua sim
146 0961.98.3030   1,700,000 39 Viettel Mua sim
147 0961773030   1,700,000 36 Viettel Mua sim
148 0961.16.07.07   6,600,000 37 Viettel Mua sim
149 0961611414   4,500,000 33 Viettel Mua sim
150 0961.35.9797   2,900,000 56 Viettel Mua sim