Sim Viettel - Trang 3

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
201 0971.17.8822   5,200,000 45 Viettel Mua sim
202 0981.18.2277   5,700,000 45 Viettel Mua sim
203 0981.61.3030   2,900,000 31 Viettel Mua sim
204 0971.12.05.05   1,700,000 30 Viettel Mua sim
205 0961.01.3030   1,700,000 23 Viettel Mua sim
206 0961.83.0606   1,700,000 39 Viettel Mua sim
207 0971.17.2244   3,800,000 37 Viettel Mua sim
208 0971.13.02.02   1,600,000 25 Viettel Mua sim
209 0971.23.00.77   5,700,000 36 Viettel Mua sim
210 0961.80.50.50   3,400,000 34 Viettel Mua sim
211 0981.18.7070   7,900,000 41 Viettel Mua sim
212 0981330202   2,700,000 28 Viettel Mua sim
213 0983457722   4,000,000 47 Viettel Mua sim
214 0971.71.6600   4,000,000 37 Viettel Mua sim
215 0981.51.8080   2,900,000 40 Viettel Mua sim
216 0961.16.4141   5,300,000 33 Viettel Mua sim
217 0971.71.6611   7,900,000 39 Viettel Mua sim
218 0981.18.05.05   7,300,000 37 Viettel Mua sim
219 0971.28.5151   1,500,000 39 Viettel Mua sim
220 0971.20.50.50   3,400,000 29 Viettel Mua sim
221 0981445151   2,100,000 38 Viettel Mua sim
222 0981550202   2,700,000 32 Viettel Mua sim
223 0981.18.5522   4,000,000 41 Viettel Mua sim
224 0961773131   2,400,000 38 Viettel Mua sim
225 0961.16.2200   3,800,000 27 Viettel Mua sim
226 0971.42.2244   3,800,000 35 Viettel Mua sim
227 0981.72.7722   4,000,000 45 Viettel Mua sim
228 0961.92.97.97   4,500,000 59 Viettel Mua sim
229 0961.16.6600   4,000,000 35 Viettel Mua sim
230 0961.60.6600   4,000,000 34 Viettel Mua sim
231 0971.17.00.11   5,700,000 27 Viettel Mua sim
232 0971550303   1,600,000 33 Viettel Mua sim
233 0961833030   1,700,000 33 Viettel Mua sim
234 0971.14.06.06   1,700,000 34 Viettel Mua sim
235 0971.71.6655   4,500,000 47 Viettel Mua sim
236 0961663030   4,800,000 34 Viettel Mua sim
237 096.114.3232   1,700,000 31 Viettel Mua sim
238 0971550202   2,500,000 31 Viettel Mua sim
239 0981.63.1515   2,900,000 39 Viettel Mua sim
240 0981.55.4646   2,900,000 48 Viettel Mua sim
241 097.111.5050   8,700,000 29 Viettel Mua sim
242 0981.19.4040   1,200,000 36 Viettel Mua sim
243 0971.23.4141   5,300,000 32 Viettel Mua sim
244 0971.14.05.05   1,700,000 32 Viettel Mua sim
245 0961445151   1,500,000 36 Viettel Mua sim
246 0971.17.9955   5,700,000 53 Viettel Mua sim
247 0971.37.30.30   1,700,000 33 Viettel Mua sim
248 0971133030   1,700,000 27 Viettel Mua sim
249 0961.22.05.05   3,300,000 30 Viettel Mua sim
250 0971500505   5,000,000 32 Viettel Mua sim