Sim Viettel - Trang 3

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
201 0961.61.3322   5,000,000 4,000,000 33 Viettel Mua sim
202 0971.17.4141   6,630,000 5,300,000 35 Viettel Mua sim
203 0971.23.05.05   9,130,000 7,300,000 32 Viettel Mua sim
204 0971.13.02.02   2,000,000 1,600,000 25 Viettel Mua sim
205 0961774040   2,250,000 1,800,000 38 Viettel Mua sim
206 097.111.5050   10,900,000 8,700,000 29 Viettel Mua sim
207 0971440606   2,130,000 1,700,000 37 Viettel Mua sim
208 0981.18.4411   4,250,000 3,400,000 37 Viettel Mua sim
209 0971.16.2277   2,130,000 1,700,000 42 Viettel Mua sim
210 0971.28.3030   3,630,000 2,900,000 33 Viettel Mua sim
211 0971.17.9955   7,130,000 5,700,000 53 Viettel Mua sim
212 0971550303   2,000,000 1,600,000 33 Viettel Mua sim
213 0961.23.02.02   9,880,000 7,900,000 25 Viettel Mua sim
214 0971.02.2200   4,750,000 3,800,000 23 Viettel Mua sim
215 0981.18.00.11   7,130,000 5,700,000 29 Viettel Mua sim
216 0981.15.3030   2,130,000 1,700,000 30 Viettel Mua sim
217 0961.86.4040   1,500,000 1,200,000 38 Viettel Mua sim
218 0971.12.4040   1,500,000 1,200,000 28 Viettel Mua sim
219 0971.14.02.02   2,000,000 1,600,000 26 Viettel Mua sim
220 0971.71.1155   7,130,000 5,700,000 37 Viettel Mua sim
221 0961.61.5522   5,000,000 4,000,000 37 Viettel Mua sim
222 0981.18.05.05   9,130,000 7,300,000 37 Viettel Mua sim
223 0961.01.3030   2,130,000 1,700,000 23 Viettel Mua sim
224 0971.31.2277   2,130,000 1,700,000 39 Viettel Mua sim
225 0971.17.2200   4,750,000 3,800,000 29 Viettel Mua sim
226 0961.89.2277   2,130,000 1,700,000 51 Viettel Mua sim
227 0961773131   3,000,000 2,400,000 38 Viettel Mua sim
228 0961.11.14.14   5,630,000 4,500,000 28 Viettel Mua sim
229 0961.12.9797   2,750,000 2,200,000 51 Viettel Mua sim
230 0971.23.9955   7,130,000 5,700,000 50 Viettel Mua sim
231 0961.06.9797   2,750,000 2,200,000 54 Viettel Mua sim
232 0971.15.4040   1,500,000 1,200,000 31 Viettel Mua sim
233 0971.91.0303   2,000,000 1,600,000 33 Viettel Mua sim
234 0961.21.3030   2,130,000 1,700,000 25 Viettel Mua sim
235 0961332727   4,380,000 3,500,000 40 Viettel Mua sim
236 0961.16.07.07   8,250,000 6,600,000 37 Viettel Mua sim
237 0961.16.4141   6,630,000 5,300,000 33 Viettel Mua sim
238 0961223030   3,500,000 2,800,000 26 Viettel Mua sim
239 0971.29.11.55   2,250,000 1,800,000 40 Viettel Mua sim
240 0971.23.4141   6,630,000 5,300,000 32 Viettel Mua sim
241 0961.68.3030   3,500,000 2,800,000 36 Viettel Mua sim
242 0961.16.02.02   9,880,000 7,900,000 27 Viettel Mua sim
243 0981.61.3030   3,630,000 2,900,000 31 Viettel Mua sim
244 0981.15.4040   1,500,000 1,200,000 32 Viettel Mua sim
245 0971990303   2,000,000 1,600,000 41 Viettel Mua sim
246 0961.85.4040   1,500,000 1,200,000 37 Viettel Mua sim
247 0971.32.31.31   4,250,000 3,400,000 30 Viettel Mua sim
248 0971.17.3434   6,630,000 5,300,000 39 Viettel Mua sim
249 0981.18.2277   7,130,000 5,700,000 45 Viettel Mua sim
250 0961.23.7575   8,000,000 6,400,000 45 Viettel Mua sim