Sim Viettel - Trang 5

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
401 0971.14.5151   1,880,000 1,500,000 34 Viettel Mua sim
402 097.111.4040   5,000,000 4,000,000 27 Viettel Mua sim
403 0971770202   3,130,000 2,500,000 35 Viettel Mua sim
404 0981441515   3,630,000 2,900,000 38 Viettel Mua sim
405 0971227070   2,750,000 2,200,000 35 Viettel Mua sim
406 0981.58.1515   4,380,000 3,500,000 43 Viettel Mua sim
407 0981.61.0303   2,000,000 1,600,000 31 Viettel Mua sim
408 0971224040   1,500,000 1,200,000 29 Viettel Mua sim
409 0971.18.02.02   2,000,000 1,600,000 30 Viettel Mua sim
410 0961.01.9797   2,630,000 2,100,000 49 Viettel Mua sim
411 0961.21.06.06   2,130,000 1,700,000 31 Viettel Mua sim
412 0971.16.05.05   2,130,000 1,700,000 34 Viettel Mua sim
413 0961.23.27.27   5,630,000 4,500,000 39 Viettel Mua sim
414 0981.20.2200   4,750,000 3,800,000 24 Viettel Mua sim
415 0961.16.3131   8,000,000 6,400,000 31 Viettel Mua sim
416 0971.61.6611   8,000,000 6,400,000 38 Viettel Mua sim
417 0971.18.4040   1,500,000 1,200,000 34 Viettel Mua sim
418 0981.18.7070   9,880,000 7,900,000 41 Viettel Mua sim
419 0981.18.5522   5,000,000 4,000,000 41 Viettel Mua sim
420 0981.15.8080   3,630,000 2,900,000 40 Viettel Mua sim
421 0961055050   4,380,000 3,500,000 31 Viettel Mua sim
422 0961.16.2200   4,750,000 3,800,000 27 Viettel Mua sim
423 0981.16.03.03   2,000,000 1,600,000 31 Viettel Mua sim
424 0961.86.5050   2,750,000 2,200,000 40 Viettel Mua sim
425 0961.00.05.05   9,880,000 7,900,000 26 Viettel Mua sim
426 0981445151   2,630,000 2,100,000 38 Viettel Mua sim
427 0961833030   2,130,000 1,700,000 33 Viettel Mua sim
428 0981.18.4141   6,630,000 5,300,000 37 Viettel Mua sim
429 0981550202   3,380,000 2,700,000 32 Viettel Mua sim
430 0961.31.05.05   2,130,000 1,700,000 30 Viettel Mua sim
431 0981.19.4040   1,500,000 1,200,000 36 Viettel Mua sim
432 0971.11.05.05   10,900,000 8,700,000 29 Viettel Mua sim
433 0971.14.03.03   2,000,000 1,600,000 28 Viettel Mua sim
434 0961.22.05.05   4,130,000 3,300,000 30 Viettel Mua sim
435 098.117.0505   2,630,000 2,100,000 36 Viettel Mua sim
436 0961.61.7722   5,000,000 4,000,000 41 Viettel Mua sim
437 0981440303   2,000,000 1,600,000 32 Viettel Mua sim
438 0961.35.9797   3,630,000 2,900,000 56 Viettel Mua sim
439 0961667070   2,750,000 2,200,000 42 Viettel Mua sim
440 0971.17.3434   6,630,000 5,300,000 39 Viettel Mua sim
441 096.181.0303   2,880,000 2,300,000 31 Viettel Mua sim
442 0981.18.2277   7,130,000 5,700,000 45 Viettel Mua sim
443 0961.51.0606   2,130,000 1,700,000 34 Viettel Mua sim
444 0981.15.4040   1,500,000 1,200,000 32 Viettel Mua sim
445 0971.17.2244   4,750,000 3,800,000 37 Viettel Mua sim
446 0961.27.7722   5,000,000 4,000,000 43 Viettel Mua sim
447 0961.16.3322   5,000,000 4,000,000 33 Viettel Mua sim
448 0971.02.2200   4,750,000 3,800,000 23 Viettel Mua sim
449 0961.23.1414   5,630,000 4,500,000 31 Viettel Mua sim
450 0971.88.7373   7,630,000 6,100,000 53 Viettel Mua sim